Sàn gỗ Cà Chít

Giá bán: 460.000

Sàn gỗ Cà Chít có màu sắc, hình dáng vân gỗ cũng như tỉ trọng tương tự giống với sàn gỗ căm xe. Do đó, khó có thể phân biệt bằng mắt thường.

Còn hàng