Sàn gỗ Robina 8mm bản lớn CE21

Mã: O35-1
Tiêu chuẩn kỹ thuật: AC4 – Class32, E1, B1
Kích thước: 1283 x 193 x 8mm
Nơi sản xuất: Malaysia
Kiểu bề mặt: Sần
Danh mục : Sàn gỗ Robina