Sàn gỗ Egger

Thương hiệu sàn gỗ công nghiệp Egger nổi tiếng trên toàn thế giới đến từ Châu Âu. Sàn gỗ Egger đã có mặt được phân phối chính ngạch tại Việt Nam.

Sàn gỗ Egger là thương hiệu sàn gỗ quy mô toàn cầu, sản phẩm được phân phối chính ngạch tại Việt Nam, đến nay thị trường Việt Nam đã trải qua 3 bộ sưu tập từ năm 2020-2022 bản thương mại gồm: Egger Classic 8mm, Egger Aqua 8mm và sàn Egger Aqua 12mm