Nẹp sàn gỗ

Nẹp sàn gỗ được sử dụng lắp đặt cố định viền sàn gỗ khi thi công hoặc cố định điểm nối giữa các bản ván sàn. Nẹp sàn gỗ được sử dụng tiện dụng và phổ thông hơn len tường sàn gỗ phong phú về kiểu cách và dễ dàng lắp đặt.