Lam sóng Hàn Quốc L02-112

Loại sản phẩm: Lam 2 sóng cao

Chất liệu: Nhựa PS

Mẫu mã: Giả gỗ

Kích thước: 122 x 20 x 3.000mm

Bảo hành 10 năm.