Lam 4 sóng thấp SPC K4S152-020

  • Mã sản phẩm: K4S152-020
  • Loại sản phẩm: Lam 4 sóng thấp SPC
  • Kích thước: 152 x 9 x 3000mm
  • Bảo hành 10 năm.