Chân vách ngăn 3m vàng sồi đậm CVN-913X3M

Mã sản phẩm: CVN-913X3M

Kích thước: 85 x 50 x 3000mm

Chất liệu: Nhựa PVC và bột đá