Sàn gỗ công nghiệp Egger Aqua EPL067 bản 8mm

Sàn gỗ công nghiệp Egger Aqua EPL067 bản 8mm trong bộ sưu tập 2020-2022 vẫn mang mã thiết kế Art number:366078 vân màu ÓC CHÓ tone màu ấm, mã màu EPL067 được giữ lại tự bộ sưu tập trước đây Egger 2018-2022 bởi sự ưa chuộng của sản phẩm trên thị trường Việt Nam. EPL067 Aqua+ là dòng siêu chịu nước được nâng cấp về chất lượng cốt HDF và hèm khóa Clic At ! khóa nước bề mặt hiệu quả cao.